Văn Thánh
Đường Nguyễn Thị Định, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Overview

Locality

Explore neighbourhood - Map view

Developer

Years established: 2004
Address: 198 Đường Nguyễn Hội Phường Bình Hưng Thành phố Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận

- Công ty có nguồn gốc từ XÍ NGHIỆP XÂY LẤP THUẬN HẢI từ năm 1976 - Năm 1992, XÍ NGHIỆP XÂY LẤP THUẬN HẢI đổi tên thành CÔNG TY XÂY DỰNG BÌNH THUẬN. - Năm 1997, CÔNG TY XÂY DỰNG BÌNH THUẬN hợp nhất với CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ BÌNH THUẬN đổi tên thành CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ BÌNH THUẬN. - Đến năm 2004, CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ BÌNH THUẬN được cổ phần hóa và đổi tên thành CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ BÌNH THUẬN theo Quyết định số 3663/QĐ-CTUBBT ngày 29/12/2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận “Về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Bình Thuận thành Công ty Cổ phần Xây dựng & Kinh doanh nhà Bình Thuận”.

Read Less Read More
Fill in your info for contact details
Name
Please fill out this field.
Phone
Email