The Butterfly Nha Trang
Phố Trần Phú, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Overview

Locality

Explore neighbourhood - Map view

Developer

Years established: 2007
Address: 06 Đường Bãi Dương Phường Vĩnh Hải Thành phố Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa

Công ty cổ phần Sông Đà - Nha Trang được thành lập theo Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ ngày 21/11/2007 của Đại hội đồng cổ đông thành lập, hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4200719977 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 06/12/2007 và thay đổi lần thứ 4 , ngày 23 tháng 11 năm 2010. Với vốn điều lệ ban đầu 100 tỷ đồng (một trăm tỷ đồng)...

Read Less Read More
Fill in your info for contact details
Name
Please fill out this field.
Phone
Email