Somerset West Lake
254D, đường Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Overview

Locality

Explore neighbourhood - Map view

Developer

Years established: 1999
Address: 24 Phố Hai Bà Trưng Phường Chương Dương Độ Quận Hoàn Kiếm Thành phố Hà Nội

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội là Tổng công ty 90 đầu tiên của thành phố Hà Nội, được thành lập ngaøy 21/9/1999 nhằm đáp ứng những yêu cầu đổi mới trong lĩnh vực xây dựng, phát triển nhà ở và các khu đô thị của thành phố.

Read Less Read More
Fill in your info for contact details
Name
Please fill out this field.
Phone
Email