số 9 Điện Nam Điện Ngọc
Đường 603, Xã Điện Ngọc, Huyện Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Overview

Locality

Explore neighbourhood - Map view

Developer

Years established: 2010
Address: 86-88 Đường Phan Bội Châu Phường An Mỹ Thành phố Tam Kỳ Tỉnh Quảng Nam

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam được chuyển đổi từ DNNN Công ty Xây dựng & Cấp thoát nước Quảng Nam theo Quyết định sô 1529/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Read Less Read More
Fill in your info for contact details
Name
Please fill out this field.
Phone
Email