Res 11
205, Đường Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

Overview

Locality

Explore neighbourhood - Map view

Developer

Years established: 1989
Address: 205 Đường Lạc Long Quân Phường 3 Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh

Lịch sử hình thành: Tiền thân từ Công ty Quản lý và phát triển nhà Quận 11, trên cơ sở sát nhập hai đơn vị Xí nghiệp Xây dựng sửa chữa nhà và Xí nghiệp Quản lý phát triển nhà Quận 11, theo Quyết định số 93/QĐ-UB ngày 06/3/1989 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 27/8/1994, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 12/QĐ-UB chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước sang Doanh nghiệp làm kinh tế Đảng và đổi tên thành Công ty Xây dựng kinh doanh nhà Quận 11, trực thuộc Ban Tài chánh quản trị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 4/9/1999, Ủy ban nhân dân Thành Phố có Quyết định số 5073/QĐ-UB-KT chuyển Công Ty Xây dựng kinh doanh nhà Quận 11 sang Doanh nghiệp Nhà nước, trực thuộc Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn. Ngày 31/12/2003 Ủy ban nhân dân Thành phố ra Quyết định 5730/QĐ-UB chuyển Công ty Xây dựng kinh doanh nhà Quận 11 thành Công ty Cổ phần Kinh doanh nhà Quận 11. Ngày 22/6/2007, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002793, Công ty chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Địa ốc 11. Ngày 06/01/2011 Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp giấy chứng nhận niêm yết cổ phiếu số 06/GCH-SGDHN, mã chứng khoán là D11. Cổ phiếu của công ty chính thức niêm yết và giao dịch trên HNX kể từ ngày 25/02/2011. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh nhà Kinh doanh bất động sản Đấu giá bất động sản Định giá bất động sản Tư vấn bất động sản Môi giới bất động sản Quảng cáo bất động sản Quản lý bất động sản Sàn giao dịch bất động sản Xây dựng các công trình công nghiệp, giao thông, công cộng, nhà ở Thi công cấu kiện bê-tông đúc sẵn San lấp mặt bằng Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở)

Read Less Read More
Fill in your info for contact details
Name
Please fill out this field.
Phone
Email