KDC An Thới - BMT
Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường An Thới, Quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ

Overview

Locality

Explore neighbourhood - Map view

Developer

Years established: 1970
Address: 15, tòa nhà Sailling Tower, 111A Đường Pasteur Phường Bến Nghé Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Tiền thân của Tổng Công ty FICO hiện nay là Công ty Vật liệu Xây dựng số 1, trực thuộc Bộ Xây dựng, được thành lập từ năm 1976. Năm 1980 đổi tên thành Liên hiệp các Xí nghiệp Gạch ngói Sành sứ, trực thuộc Bộ Xây dựng. Năm 1984 tổ chức lại thành Liên hiệp các Xí nghiệp VLXD số 1, trực thuộc Bộ Xây dựng (QĐ số 1390/BXD-TCCB ngày 13/10/1984). Năm 1995, thực hiện QĐ 90/TTg ngày 07/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục sắp xếp các DNNN, Tổng Công ty VLXD số 1 được thành lập theo QĐ số 997/BXD-TCLĐ ngày 20/11/1995

Read Less Read More
Fill in your info for contact details
Name
Please fill out this field.
Phone
Email