KCN Cầu cảng Phước Đông
Đường Tỉnh lộ 826, Xã Phước Đông, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An

Overview

Locality

Explore neighbourhood - Map view

Developer

Years established: 2007
Address: TL 826B, ấp 5 Đường 19 Xã Phước Đông Huyện Cần Đước Tỉnh Long An

Thành lập: 2007. Mục đích: Thực hiện Khu Công nghiệp Cầu cảng Phước Đông 143,97 ha tại xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Read Less Read More
Fill in your info for contact details
Name
Please fill out this field.
Phone
Email