Hùng Vương
Đường Hùng Vương, Phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Overview

Locality

Explore neighbourhood - Map view

Developer

Years established: 2005
Address: 142 Đường Trần Hưng Đạo Phường Phú Thủy Thành phố Phan Thiết Tỉnh Bình Thuận

Tên doanh nghiệp: Công ty Tư vấn Xây dựng Bình Thuận 2.Địa chỉ: 142 Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 3.Điện thoại: +84 62 3822 950 4.Fax: +84 62 3828 026 5.Website: 6.Email: ctytvxd_btn@hcm.vnn.vn Tài khoản nội tệ: 710A00095 Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận Mã số thuế: 3400164696-1 Quyết định thành lập: 1339 QĐ/UB-BT ngày 20 tháng 7 năm 1996 của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Read Less Read More
Fill in your info for contact details
Name
Please fill out this field.
Phone
Email