Green Park 319 Vĩnh Hưng
319, Vinh Hung Street, Thanh Tri Ward, Hoang Mai District, Ha Noi City

Overview

Locality

Explore neighbourhood - Map view

Developer

Years established: 1998
Address: 319 Đường Vĩnh Hưng Phường Thanh Trì Quận Hoàng Mai Thành phố Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh H49 - Vận tải đường sắt, đường bộ và vận tải đường ống (Ngành chính)

Read Less Read More
Fill in your info for contact details
Name
Please fill out this field.
Phone
Email