Fusion Alya Hội An
Đường Lạc Long Quân, Phường Cửa Đại, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam

Overview

Locality

Explore neighbourhood - Map view

Developer

Years established: 2010
Address: Lô 1503 Đường Lạc Long Quân Phường Cửa Đại Thành phố Hội An Tỉnh Quảng Nam

Ngành nghề chính Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày Lĩnh vực kinh tế Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Loại hình kinh tế Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá Cấp chương (2 - 552) Các đơn vị kinh tế liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài

Read Less Read More
Fill in your info for contact details
Name
Please fill out this field.
Phone
Email