Dragon Fairy
89, Phố Trần Phú, Phường Vĩnh Nguyên, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Overview

Locality

Explore neighbourhood - Map view

Developer

Years established: 2015
Address: Phố Trần Phú Phường Vĩnh Nguyên Thành phố Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa

Công ty TNHH Cao Ốc 89 hiện đang là Chủ đầu tư dự án Công trình hỗn hợp thương mại dịch vụ và chung cư tại số 89 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, TP. Nha Trang.

Read Less Read More
Fill in your info for contact details
Name
Please fill out this field.
Phone
Email