Cù Lao Tân Vạn
Đường Tỉnh lộ 16, Phường Tân Vạn, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Overview

Locality

Explore neighbourhood - Map view

Developer

Years established: 1989
Address: 96 Đường Hà Huy Giáp Phường Quyết Thắng Thành phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai

Thành lập vào năm 1989, qua hai mươi sáu năm hình thành và phát triển, Tín Nghĩa đã trở thành một trong các Tổng Công ty lớn của tỉnh Đồng Nai với 8 Công ty con (vốn góp trên 50%), 5 Đơn vị trực thuộc và 11 Công ty liên doanh liên kết (vốn góp dưới 50%), doanh số hàng năm đạt xấp xỉ 10.000 tỷ đồng. Tổng Công ty Tín Nghĩa được tổ chức UNDP bình chọn là một trong 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Read Less Read More
TÍN NGHĨA logo
TÍN NGHĨA
Developer
Fill in your info for contact details
Name
Please fill out this field.
Phone
Email