Cam Ranh City Gate
Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Cam Nghĩa, Thị xã Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Overview

Locality

Explore neighbourhood - Map view

Developer

Years established: 2015
Address: Khu 7-Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh Đường Nguyễn Tất Thành Phường Cam Nghĩa Thị xã Cam Ranh Tỉnh Khánh Hòa

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Read Less Read More
Fill in your info for contact details
Name
Please fill out this field.
Phone
Email