Xây dựng Hà Nội

Address: 57 Đường Quang Trung Phường Nguyễn Du Quận Hai Bà Trưng Thành phố Hà Nội

Phone number: 0439439063

Website: http://www.hancorp.com.vn/

Years established: 01-01-1970

Trải qua chặng đường hơn 55 năm xây dựng phát triển và trưởng thành, với những kinh nghiệm được đúc kết từ thực tiễn thi công các công trình quan trọng Quốc Gia và thực hiện đầu tư xây dựng nhiều dự án phát triển đô thị hiện đại.Tổng công ty Xây dựng Hà Nội - CTCP đã đáp ứng được những nhu cầu rất thiết thực của con người và xã hội.