UDIC

Address: 27 Đường Huỳnh Thúc Kháng Phường Láng Hạ Quận Đống Đa Thành phố Hà Nội

Phone number: 0437731544

Website: www.udic.com.vn

Years established: 01-01-1970

Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH Một thành viên tiền thân là Công ty San nền trực thuộc Sở Xây Dựng Hà Nội được thành lập từ ngày 06/10/1971 theo Quyết định số 1639/QĐ-UB của UBND Thành phố Hà Nội.