TÍN NGHĨA

Address: 96 Đường Hà Huy Giáp Phường Quyết Thắng Thành phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai

Phone number: 06503712100

Website: http://www.tinnghiacorp.com.vn/

Years established: 01-01-1989

Thành lập vào năm 1989, qua hai mươi sáu năm hình thành và phát triển, Tín Nghĩa đã trở thành một trong các Tổng Công ty lớn của tỉnh Đồng Nai với 8 Công ty con (vốn góp trên 50%), 5 Đơn vị trực thuộc và 11 Công ty liên doanh liên kết (vốn góp dưới 50%), doanh số hàng năm đạt xấp xỉ 10.000 tỷ đồng. Tổng Công ty Tín Nghĩa được tổ chức UNDP bình chọn là một trong 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.