Sacomreal

Address: 97 Đường Nguyễn Văn Trỗi Phường 12 Quận Phú Nhuận Thành phố Hồ Chí Minh

Phone number: 0838249988

Website: http://www.sacomreal.com.vn

Years established: 29-03-2004

"Con đường chúng tôi đã chọn chính là PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN, vươn tới tầm cao năng suất lao động mới bằng những tri thức mới, sự đồng lòng hướng đến mục tiêu chung: "NHÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM".