DIC Group

Address: 265 Đường Lê Hồng Phong Phường 8 Thành phố Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Phone number:

Website: www.dic.vn

Years established: 01-01-1970

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Group). Với hoài bão lớn và quyết tâm của con người Xây dựng DIC phát triển không ngừng, không phụ lòng tin của các cấp từ Trung ương - Các Địa phương, Các Doanh nghiệp, DIC đang phấn đấu và hoàn thiện để trở thành đơn vị Anh hùng trong thời kỳ đổi mới.