CTy CP Barimex

Address: 1215 Đường Lê Duẩn Phường Phước Trung Thành phố Bà Rịa Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Phone number: 0643829849

Website: www.barimexvn.com

Years established: 01-01-1970

Giấy đăng ký kinh doanh số: 059195 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp ngày 10/01/1998 với vốn đầu tư ban đầu là 2 triệu USD. Năm 2008, đổi tên thành Công ty cổ phần Barimex với vốn điều lệ hiện nay là 69 tỷ đồng ( sáu mươi chín tỷ đồng), vốn lưu động là 549 tỷ đồng ( năm trăm bốn mươi chín tỷ đồng). Nguồn vốn cổ phần của công ty là vốn do các cổ đông đóng góp, không có vốn cổ phần của nhà nước.