CTCP XD và PT ĐT Hải Phòng

Address: 05 Phố Lạch Tray Phường Lạch Tray Quận Ngô Quyền Thành phố Hải Phòng

Phone number: 0313847034

Website:

Years established: 01-04-2005

Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển đầu tư Hải Phòng ( gọi tắt CDI ) trước đây là doanh nghiệp nhà nước được thành lập từ năm 1992. Nay chuyển đổi thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 408/QĐ-UB ngày 10/3/2005 của UBND thành phố Hải Phòng và hoạt động theo Đăng ký kinh doanh số 0203001346 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp ngày 1/4/2005.

2 projects of CTCP XD và PT ĐT Hải Phòng on Map