CTCP XD & PT Đô Thị Tỉnh BR-VT (UDEC)

Address: 37 Đường 3/2 Phường 8 Thành phố Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Phone number: 643626589

Website: http://www.udec.com.vn/

Years established: 17-08-2009

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (gọi tắc là UDEC) được chuyển đổi và hình thành từ doanh nghiệp nhà nước hạng I trực thuộc UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. UDEC chính thức đi vào hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 17 tháng 8 năm 2009, Giấp chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 3500101308 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp. UDEC có 02 xí nghiệp, 01 sàn giao dịch bất động sản, 01 công ty con (chiếm 67,69% vốn điều lệ) và 03 công ty liên kết.

2 projects of CTCP XD & PT Đô Thị Tỉnh BR-VT (UDEC) on Map