CTCP IMG Phước Đông

Address: TL 826B, ấp 5 Đường 19 Xã Phước Đông Huyện Cần Đước Tỉnh Long An

Phone number: 0723714123

Website: www.imgphuocdong.vn

Years established: 12-12-2007

Thành lập: 2007. Mục đích: Thực hiện Khu Công nghiệp Cầu cảng Phước Đông 143,97 ha tại xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.