CTCP Đinh Thuận

Address: 138/62 Đường Đồng Khởi Phường Tân Hiệp Thành phố Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai

Phone number: 0613893178

Website: www.dinhthuan.vn

Years established: 11-12-2002

Trong mười năm qua Công ty cổ phần Đinh Thuận và hệ thống trường Đinh Tiên Hoàng đã không ngừng phát triển , luôn mở rộng lĩnh vực đầu tư, lĩnh vực hoạt động, gia tăng thị phần, uy tín và thương hiệu ngày càng nâng cao cụ thể là : Công ty cổ phần Đinh Thuận được chuyển đổi từ Công ty TNHH Đinh Thuận thành Công ty Cổ phần Đinh Thuận với số vốn sở hữu ước đạt 164 tỷ đồng Công ty đã thành lập được các thành viên trực thuộc : - Trường Trung cấp nghề Đinh Tiên Hoàng - Trường TH, THCS, THPT Đinh Tiên Hoàng - Trường Mẫu giáo Đinh Tiên Hoàng - Sàn Giao dịch bất động sản Đinh Thuận - Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Đinh Tiên Hoàng ( Đã được UBND Tỉnh Đồng Nai chấp thuận và đề án thành lập đã trình Bộ Giáo dục & Đào tạo )