CTCP Cấp thoát nước Quảng Nam

Address: 86-88 Đường Phan Bội Châu Phường An Mỹ Thành phố Tam Kỳ Tỉnh Quảng Nam

Phone number: 0510385919

Website: www.ctnqnam.com.vn

Years established: 11-05-2010

Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam được chuyển đổi từ DNNN Công ty Xây dựng & Cấp thoát nước Quảng Nam theo Quyết định sô 1529/QĐ-UBND ngày 11/5/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam.

1 projects of CTCP Cấp thoát nước Quảng Nam on Map