CTCP Brainstones Hội An

Address: Lô 1503 Đường Lạc Long Quân Phường Cửa Đại Thành phố Hội An Tỉnh Quảng Nam

Phone number: 05103914414

Website:

Years established: 01-06-2010

Ngành nghề chính Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày Lĩnh vực kinh tế Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Loại hình kinh tế Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá Cấp chương (2 - 552) Các đơn vị kinh tế liên doanh có vốn đầu tư nước ngoài

1 projects of CTCP Brainstones Hội An on Map