CTCP BĐS Hà Quang

Address: Lô SVL, 05.09, KĐT Lê Hồng Phong I Đường Hùng Vương Phường Phước Hải Thành phố Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa

Phone number: 0582465666

Website: venesia.com.vn

Years established: 01-01-2001

Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang (Ha Quang Land) được thành lập từ năm 2001 với các cổ đông chiến lược là: Công ty Cổ phần Cá Tầm Việt Nam và Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC). Hiện nay, Ha Quang Land đang triển khai xây dựng hai (02) dự án Khu đô thị mới Lê Hồng Phong I và Khu đô thị mới Lê Hồng Phong II với tên gọi chung là Khu đô thị Lê Hồng Phong.