CT TNHH TV và ĐT Trung Tín

Address: 5B Đường Lạc Long Quân Phường Phước Tân Thành phố Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa

Phone number: 0583874777

Website: www.trungtinreal.com

Years established: 21-03-2000

Công ty TNHH Tư Vấn và Đầu Tư Trung Tín chính thức được thành lập vào ngày 21 tháng 3 năm 2000 và được đăng ký thay đổi lần thứ 9 vào ngày 27 tháng 5 năm 2009. Ngay từ ngày đầu thành lập, Công ty đã nhanh chóng đi vào hoạt động tư vấn thiết kế, thẩm tra, giám sát các công trình xây dựng, các dự án lớn nhỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

1 projects of CT TNHH TV và ĐT Trung Tín on Map