CT TNHH MTV Sông Hồng Nha Trang

Address: 03 Phố Nguyễn Thiện Thuật Phường Lộc Thọ Thành phố Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa

Phone number: 0583522774

Website:

Years established: 08-01-1998

Công ty TNHH một thành viên Sông Hồng Nha Trang - tiền thân là Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà - được thành lập năm 1998, trên cơ sở hợp nhất giữa Công ty Xây dựng nhà ở và công trình công cộng với Công ty Quản lý và Kinh doanh nhà lấy tên là Công ty Quản lý-Kinh doanh và Phát triển nhà (theo Quyết định số 50/QĐ-UB ngày 08/01/1998 của UBND tỉnh Khánh Hòa). Ngày 16/6/2004, Công ty Quản lý- Kinh doanh và Phát triển nhà đổi tên thành Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà (theo Quyết định số 146/2004/QĐ-UB ngày 16/6/2004 của UBND tỉnh Khánh Hòa). Hiện nay, Công ty là đơn vị thành viên của Tổng công ty CP Sông Hồng trực thuộc Bộ Xây dựng (theo Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 02/4/2010 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc chuyển giao nguyên trạng Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà về Tổng công ty Sông Hồng và Quyết định số 604/QĐ-HĐQT-TCT ngày 06/4/2010 của Tổng Công ty Sông Hồng về việc tiếp nhận nguyên trạng Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà về Tổng công ty CP Sông Hồng). Giấy phép kinh doanh số: 3706000005 do phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Khánh Hòa cấp (đăng ký bổ sung lần 9 ngày 24/12/2009).

1 projects of CT TNHH MTV Sông Hồng Nha Trang on Map