CT TNHH MTV DL - TM Kiên Giang (KTC)

Address: 190 Phố Trần Phú Phường Vĩnh Thanh Vân Thành phố Rạch Giá Tỉnh Kiên Giang

Phone number: 0773862231

Website: http://www.ktcvn.com.vn

Years established: 01-07-2010

Công ty TNHH MTV Du lịch Thương mại Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 1387/QĐ-UBND ngày 24 tháng 06 năm 2010 của UBND Tỉnh Kiên Giang trên cơ sở chuyển đổi Công ty Du lịch – Thương mại Kiên Giang, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2010. Tiền thân của Công ty Du lịch – Thương mại Kiên Giang được thành lập trên cơ sở hợp nhất : Công ty Thương mại Kiên Giang và Công ty Du lịch Kiên Giang, hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con, vốn điều lệ là 389 tỷ đồng. Trụ sở chính đặt tại : 190 Trần Phú, Phường Vĩnh Thanh Vân, Tp. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

1 projects of CT TNHH MTV DL - TM Kiên Giang (KTC) on Map