CT TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang

Address: 16, khu Thánh Gia Đường Lê Nghị Phường Vĩnh Nguyên Thành phố Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa

Phone number: 0583881054

Website:

Years established: 10-03-2009

Ngành nghề chính Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Lĩnh vực kinh tế Kinh tế tư nhân Loại hình kinh tế Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN Loại hình tổ chức Tổ chức kinh tế SXKD dịch vụ, hàng hoá Cấp chương (2 - 554) Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh Loại khoản (310 - 311) Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

1 projects of CT TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang on Map