Công ty CP Thương mại Hà Tây

Address: 7 Phố Trần Phú Phường Văn Mỗ Quận Hà Đông Thành phố Hà Nội

Phone number: 0489898998

Website: http://thuongmaihatay.com

Years established: 01-01-1970

Công ty Cổ Phần Thương mại Hà Tây tiền thân là Công ty vật liệu Điện máy và Chất đốt Hà Tây, được thành lập 10/1991. Đến tháng 10/2003, Công ty Vật liệu Điện máy và Chất đốt Hà Tây được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Thương mại Hà Tây.