Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01

Address: 52 Phố Kim Mã Phường Kim Mã Quận Ba Đình Thành phố Hà Nội

Phone number: 0437339960

Website: http://www.songda101.com.vn/

Years established: 01-01-1970

Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01 hoạt động theo Giấy phép đăng ký kinh doanh số 0103003233 đăng ký lần đầu ngày 24/11/2003 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp và Giấy chứng nhận đăng ký DN thay đổi lần thứ mười số: 0101426757 ngày 05/06/2012 do Sở KH&ĐT TP. Hà Nội cấp.