Công ty Cổ Phần Lắp Máy Điện nước và Xây Dựng

Address: 198 Đường Nguyễn Tuân Phường Nhân Chính Quận Thanh Xuân Thành phố Hà Nội

Phone number: 0422249222

Website: www.cowaelmic.com.vn

Years established: 15-11-1975

Công ty Cổ phần Lắp Máy Điện Nước và Xây Dựng - COWAELMIC JSC Trải qua hơn 35 năm xây dựng và phát triển, 10 năm cổ phần hoá Doanh nghiệp Công ty Cổ Phần Lắp máy điện nước và xây dựng đã và đang tiếp tục giữ vững vị thế là doanh nghiệp Hạng I, đơn vị thi đua xuất sắc nhiều năm liền được đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng chính phủ.