Công ty Cổ phần Eurowindow Holding

Address: Km 8 Đường Cao tốc Thăng Long Nội Bài Thị trấn Quang Minh Huyện Mê Linh Thành phố Hà Nội

Phone number: 0437474700

Website: http://www.eurowindow-holding.com

Years established: 01-01-1970

Eurowindow Holding (EWH) được thành lập vào tháng 03/2007 theo mô hình công ty Holding, nhằm quản lý phần vốn đầu tư của mình dưới dạng cổ phần vào các công ty thành viên, công ty sở hữu gián tiếp và khoản đầu tư tài chính vào một định chế tài chính lớn hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. Thông qua phần vốn góp của mình ở các công ty thành viên, EWH tham gia quản lý, kiểm soát và thu xếp vốn cho hoạt động đầu tư tại các công ty này.