Bộ Quốc Phòng Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị

Address: 86 Phố Lê Trọng Tấn Phường Khương Mai Quận Thanh Xuân Thành phố Hà Nội

Phone number: 04.38521690

Website: http://mhdi.vn/

Years established: 17-09-1987

ổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị Bộ Quốc phòng (sau đây gọi tắt là Tổng công ty) là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh thuộc Bộ Quốc phòng, được Nhà nước đầu tư 100% vốn, hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con do Bộ Quốc phòng quyết định thành lập.