Top những chủ đầu tư thuộc Tỉnh Long An
CTCP KCN Đồng Tâm
1970
years estd.
3
projects
CTCP IMG Phước Đông
2007
years estd.
2
projects
CTCP ĐT & XD Tân Đô
2004
years estd.
2
projects
CTCP Long Hậu
2006
years estd.
2
projects
CTCP TĐ Hoàng Long (Hoàng Long Group)
2010
years estd.
2
projects
CT TNHH ĐT&XD Phúc Long
2009
years estd.
1
projects
CT TNHH Hải Sơn
2002
years estd.
1
projects
Long An IDICO
2006
years estd.
1
projects