Những chủ đầu tư thuộc Tỉnh Khánh Hòa
CTCP đầu tư VCN
2006
years estd.
5
projects
CTCP Sông Đà - Nha Trang
2007
years estd.
4
projects
CTCP BĐS Hà Quang
2001
years estd.
4
projects
Eurowindow Nha Trang
1970
years estd.
2
projects
Công ty TNHH Minh Phát
1970
years estd.
1
projects
CTCP An Viên (An Viên Group)
2004
years estd.
1
projects
CT TNHH TV và ĐT Trung Tín
2000
years estd.
1
projects
CT TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang
2009
years estd.
1
projects
CT địa chính Khánh Hòa
2008
years estd.
1
projects
CT TNHH MTV Sông Hồng Nha Trang
1998
years estd.
1
projects