Những chủ đầu tư thuộc Thành phố Hải Phòng
CTCP ĐT Thùy Dương ( TD Group)
2003
years estd.
6
projects
CT TNHH MTV TM ĐT PT Đô Thị
2010
years estd.
3
projects
CT CP ĐT DV Tài chính Hoàng Huy
1995
years estd.
2
projects
CTCP XD và PT ĐT Hải Phòng
2005
years estd.
2
projects
Công ty Sao đỏ
2002
years estd.
2
projects
CT TNHH VSIP Hải Phòng
1996
years estd.
1
projects
CTCP BĐS sơn và hóa chất Á châu
2009
years estd.
1
projects
CT TNHH ĐT Khải Đệ (VN)
1994
years estd.
1
projects
CTCP DL QT Hòn Dấu
2009
years estd.
1
projects
CT TNHH Agape Việt Nam
2008
years estd.
1
projects
CTCP ĐT - DL Quang Minh Vinashin
2008
years estd.
1
projects
CT PT KCN Nomura Hải Phòng
1997
years estd.
1
projects
Sở Y Tế Hải Phòng
2008
years estd.
1
projects
CTCP ĐT Văn Minh
2007
years estd.
1
projects
CTCP KCN Đình Vũ (DVIZJSC)
1994
years estd.
1
projects
Hải Đăng
1970
years estd.
1
projects
CTCP ĐT và XD PG
2009
years estd.
1
projects
TCT XD Bạch Đằng
1996
years estd.
1
projects