Những chủ đầu tư thuộc Tỉnh Đồng Nai
TÍN NGHĨA
1989
years estd.
7
projects
TCT PT KCN (SONADEZI)
2010
years estd.
6
projects
CT TNHH Berjaya - D2D
2007
years estd.
6
projects
TẬP ĐOÀN DONACOOP
2005
years estd.
3
projects
CTCP Đinh Thuận
2002
years estd.
2
projects
CTCP Đầu tư Nhơn Trạch
2004
years estd.
1
projects
CTCP PT Hạ Tầng An Hưng Phát
2010
years estd.
1
projects
CTCP Long Thuận Lộc
2004
years estd.
1
projects
CTCP ĐT và KD nhà Phước Thái
2014
years estd.
1
projects
DNTN Vinh Hương Phát
2006
years estd.
1
projects
CTCP PT KCN Lộc Khang
2008
years estd.
1
projects
CTCP Phú Việt Tín
2009
years estd.
1
projects
CT TNHH Phú Gia
2001
years estd.
1
projects