Những chủ đầu tư thuộc Thành phố Đà Nẵng
Tập đoàn Sun group
2007
years estd.
20
projects
CTCP Đất Xanh Miền Trung
2011
years estd.
16
projects
CTCP XD và Địa ốc Phú Gia Thịnh
2010
years estd.
12
projects
CTCP ĐT PT Nhà Đà Nẵng
2010
years estd.
11
projects
Cienco5
1970
years estd.
7
projects
CT TNHH SX&TM Bách Đạt
2005
years estd.
7
projects
TCTCP XD Điện Việt Nam (VNECO)
1998
years estd.
4
projects
Công ty Cổ phần Đức Mạnh
1970
years estd.
4
projects
CTCP Vinaconex 25
1984
years estd.
2
projects
CT TNHH KD ĐT và XD Phú Mỹ (PMIC)
2012
years estd.
2
projects
CTCP Đô thị FPT Đà Nẵng
2010
years estd.
1
projects
Công ty TNHH Bách Đạt
1970
years estd.
1
projects
Công ty Cổ phần Ariyana
1970
years estd.
1
projects
CTCP An Phú Quý
2011
years estd.
1
projects
CTCP Lương Thực Đà Nẵng
2005
years estd.
1
projects
CTCP XD CT 2-9
2002
years estd.
1
projects
Công ty Bất Động Sản First Real
2014
years estd.
1
projects
CT TNHH BĐS Sunland
2009
years estd.
1
projects
559 Investment
1970
years estd.
1
projects
DMT
2007
years estd.
1
projects