Top những chủ đầu tư thuộc Tỉnh Bình Thuận
Tập Đoàn Rạng Đông
1991
years estd.
5
projects
CTCP XD và KD nhà Bình Thuận
2004
years estd.
2
projects
CTCP TV XD Bình Thuận
2005
years estd.
1
projects
CTCP DL Sài Gòn Suối Nhum
2005
years estd.
1
projects