Những chủ đầu tư thuộc Tỉnh Bình Dương
Becamex IDC Corp
2006
years estd.
38
projects
CTCP KD và PT Bình Dương (TDC)
2002
years estd.
13
projects
CTCP Địa ốc Kim Oanh
2009
years estd.
11
projects
CTCP XD TV ĐT Bình Dương - BICONSI
1980
years estd.
9
projects
TCT TM XNK Thanh Lễ
2010
years estd.
3
projects
CT TNHH Becamex Tokyu
2012
years estd.
3
projects
CTCP ĐT U&I (Unigroup)
1998
years estd.
2
projects
CT TNHH MTV Setia Lái Thiêu
2007
years estd.
2
projects
CT TNHH Minh Long
1970
years estd.
1
projects
CT TNHH Phú Lộc An
2009
years estd.
1
projects
CTCP ĐT và PT DA Thuận Lợi
2015
years estd.
1
projects
CTCP ĐT Trung Qúy
1999
years estd.
1
projects
CT TNHH BĐS GuocoLand Bình Dương
1978
years estd.
1
projects
CÔNG TY TNHH THƯỢNG HẢO
1970
years estd.
1
projects
CT TNHH DCT Partner Việt Nam
2008
years estd.
1
projects
CTCP ĐT TBS Land
1989
years estd.
1
projects
CTCP Đầu tư Bắc Sài Gòn
1970
years estd.
1
projects
CTCP Địa Ốc Lâm Thuận Hưng
2012
years estd.
1
projects
CTCP KD BĐS Cao su Dầu Tiếng
2008
years estd.
1
projects
CT ĐT KD BĐ Sản (Becamex Real)
2014
years estd.
1
projects
CTCP KCN Nam Tân Uyên
2005
years estd.
1
projects
DNTN DV và TM Hải Long
2004
years estd.
1
projects
CT TNHH MTV Cao Su Dầu Tiếng
2009
years estd.
1
projects
CT TNHH MTV XD và Địa Ốc Sao Hỏa
2013
years estd.
1
projects