Những chủ đầu tư thuộc Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Tổng CTCP ĐT PT XD (Dic Corp)
1990
years estd.
9
projects
DIC Group
1970
years estd.
5
projects
CT Địa ốc Khang Linh
2004
years estd.
4
projects
CTCP XD CN và DD Dầu khí PVC-IC
2009
years estd.
4
projects
CTy CP Barimex
1970
years estd.
3
projects
CTCP RỪNG DƯƠNG
2003
years estd.
2
projects
CT TNHH Chí Thành
2006
years estd.
2
projects
CTCP TM DL Vũng Tàu - Sài Gòn
2006
years estd.
2
projects
CTCP ĐT PT Địa ốc OSC
2008
years estd.
1
projects
Công ty CP ĐT và PT ĐT Gò Găng
1970
years estd.
1
projects
CT TNHH XD Nam Hải
1999
years estd.
1
projects
Barimex
1998
years estd.
1
projects
Sàn giao dịch BĐS Sơn Thịnh
2009
years estd.
1
projects
SONADEZI CHÂU ĐỨC
1970
years estd.
1
projects