Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất Việt Nam xét về quy mô dân số và mức độ đô thị hóa, đồng thời cũng là đầu tàu kinh tế và là một trong những trung tâm văn hóa, giáo dục quan trọng của cả nước.

  • 1603
    Project
  • 441
    Developer
Những khu vực nổi bật ở Thành phố Hồ Chí Minh
Trending Localities
Trending Top Projects
Traffic Jam
Point of Interest
Price trends
Total Project
Total Property
Những chủ đầu tư nổi bật ở Thành phố Hồ Chí Minh View all
Nam Long
View more
View less
1992
years estd.
34
projects
Sacomreal
View more
View less
2004
years estd.
33
projects