Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất Việt Nam xét về quy mô dân số và mức độ đô thị hóa, đồng thời cũng là đầu tàu kinh tế và là một trong những trung tâm văn hóa, giáo dục quan trọng của cả nước.

  • 1583
    Project
  • 441
    Developer
Top Localities In Ho Chi Minh City
Trending Localities
Trending Top Projects
Traffic Jam
Point of Interest
Price trends
Total Project
Total Property
Top Developers In Ho Chi Minh City View all
Sacomreal
View more
View less
2004
years estd.
33
projects
Nam Long
View more
View less
1992
years estd.
33
projects