Bình Dương luôn là vùng đất của hội tụ. Thế và lực của Bình Dương hôm nay là kết quả phấn đấu kiên cường, năng động, sáng tạo không ngơi nghỉ của bao lớp cư dân trên vùng đất này qua các thời kỳ lịch sử. Đó là hành trang, là vốn liếng quan trọng để Bình Dương cất cách trong thời kỳ mới – thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2020.

  • 137
    Project
  • 30
    Developer
Những khu vực nổi bật ở Tỉnh Bình Dương
Trending Localities
Trending Top Projects
Price trends
Total Project
Total Property
Những chủ đầu tư nổi bật ở Tỉnh Bình Dương View all
CTCP Địa ốc Kim Oanh
View more
View less
2009
years estd.
10
projects