Vũng Tàu là thành phố thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ở vùng Đông Nam Bộ Việt Nam. Vũng Tàu từng là trung tâm kinh tế, tài chính, văn hóa và giáo dục của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và là một trong những trung tâm kinh tế của vùng Đông Nam Bộ.Vũng Tàu có thế mạnh về phát triển dầu khí, cảng biển và du lịch.

  • 91
    Project
  • 18
    Developer
Những khu vực nổi bật ở Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Trending Localities
Trending Top Projects
Price trends
Total Project
Total Property